ویزای توریستی کانادا به صورت مولتی  5 ساله صادر می‎گردد اما باید این نکته را در نظر داشته باشید که اعتبار ویزای توریستی کانادا بر اساس تاریخ انقضا پاسپورت شما خواهد بود به طور مثال اگر از اعتبار پاسپورت شما 2 سال باقی مانده باشد برای شما ویزای 2 ساله صادر خواهد شد.
 از آنجایی که با توجه به شرایط مسافر مدارک لازم برای ویزای توریستی کانادا میتواند متفاوت باشد بنابراین برای گرفتن لیست مدارک و فرم ها و مشاوره و راهنمایی بیشتر با بخش ویزا چاپارگشت پارسه تماس حاصل فرمایید. 22020027